Vandaag kregen de scouts de opdracht om een speurtocht te lopen. Niet alleen moesten ze de route ontcijferen maar ook dienden er tijdens de tocht vragen beantwoord te worden. Ook waren niet alle vragen even  gemakkelijk en dwong de scouts om gezamenlijk goed na te denken èn te overleggen. Echt teamwork! Dat zien we natuurlijk graag bij de scouting.

Volgende week: JOTA